Logo-uden-streger-kk-naestved

Personoplysninger, datasikkerhed og fortrolighed

Privatlivspolitik

I forbindelse med, at du ønsker en konsultation hos Kosmetisk Klinik Næstved vil der blive optaget en journal. Det er naturligvis frivilligt, at give sine personoplysninger, men uden disse vil det ikke være muligt at oprette en journal og vi vil ikke kunne tilbyde dig behandling. Styrelsen for patientsikkerhed kræver, at der ved kosmetisk behandling er en patientjournal, jf. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

 

Din journal vil indeholde personoplysninger som navn, adresse, cpr. Nummer, telefonnummer og mail, men også personfølsomme data, som oplysninger om dit helbred og evt. medicinforbrug. Papirer og andre arbejdsdokumenter opbevares i et elektrisk system med kode eller makuleres umiddelbart efter anvendelse. For de lovpligtige billeder gælder, at når de er lagt i klientens elektroniske journal slettes de i det anvendte kamera. Journalmateriale bliver opbevaret i 10 år efter din sidste behandling.

 

Det er ikke lovligt at udlevere kopi eller oplysninger til andre klinikker eller behandlere uden dit samtykke. Kosmetisk Klinik Næstved er ikke forpligtet til at udlevere kopi eller oplysninger til klinikker eller behandlere.

 

Ved særlige omstændigheder som ved utilsigtede hændelser eller ved tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed kan der være tale om lovpligtig gennemgang af jr. materiale. Der kan i visse tilfælde være behov for at lave anonymiseret indberetninger til producenterne af de produkter, der anvendes i klinikken. Du skal som klient give skriftligt samtykke til at vi indsamler data før vi kan tilbyde dig behandling. Klinikken er underlagt tavshedspligt, du har ret til indsigt i personoplysningerne, ret til at få ændret eller slettet oplysningerne i din journal.

 

Ønsker du at få udleveret kopi af din journal kan dette ske ved personligt fremmøde i klinikken, der gælder det samme om, du ønsker din journal slettet. Når du kontakter klinikken på sms, mail eller via Facebook undlad venligst at skrive dit cpr nummer.